חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:59 זריחה: 6:51 כ"ד בתשרי התש"פ, 23/10/19
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פורומים
אקטואליה במבט חב"די | בירורי הלכה ומנהג | דת ומדינה | היסטוריה חב"דית | הלכה | הרבי | חברה יהודית | חגים | חדשות | חזרה בתשובה | חינוך | יהדות | מנהגי חב"ד | מעמד האישה | משיח וגאולה | סיוע לנזקקים | פעילות חב"ד | פרשת השבוע | קידמה וטכנולוגיה | שלום ובטחון | תורת החסידות | תפילה לחולים

 בירורי הלכה ומנהג  
פורום זה מיועד לבירור, דיון ופלפול בהלכה ולא שאלות לרב. למעונינים לשאול שאלות בהלכה - להקיש כאן
עלונים ומכתבים הרב י.ש. גינזבורג | 16/02/14 13:34
כריעה במודים נחמיה | 11/02/14 18:10
בשו"ע סימן קיג מופיע שכורעים ומשתחווים בארבע מקומות במהלך תפילת עמידה.
מדוע ראיתי שנוהגים בפועל להשתחוות בלבד במודים בלא כריעה וכך שמעתי שהרבי נהג.
מהו המקור לכך?
בשו"ע כתוב לכרוע בברוך עזריאל | 12/02/14 21:34
ובמודים אין "ברוך".
סדר לימוד הדרגתי הרב י.ש. גינזבורג | 11/02/14 12:43
שפיכת מים אצל המיטה הרב י.ש. גינזבורג | 05/02/14 12:48
טעימה מכוס הקידוש הרב י.ש. גינזבורג | 30/01/14 12:24
מנהג הרבי עזריאל ברגר | 05/02/14 17:13
כמדומני שראו את הרבי ממתין שיוסיפו יין לפני שהתחיל למזוג לאחרים מכוס של ברכה, וכנראה זהו כדי שלא יהיה יין פגום.
הוספת יין הרב י.ש. גינזבורג | 09/02/14 10:21
לא ידעתי איך אפשר להוכיח שהוספת היין אז הייתה כדי להשלים את הפגימה, ולא כפשוט - להוסיף יין (כפי שהוסיפו גם אח"כ בכל משך מזיגת וחלוקת כוס של ברכה) כדי שיוכל למזוג ממנו.
בין צפון לדרום הרב י.ש. גינזבורג | 26/01/14 12:05
הלשון "גדול עוונו מנשוא" הרב י ש. גינזבורג | 19/01/14 10:47
ב"ה

הלשון "גדול עוונו מנשוא"
"לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"ץ חוזר התפילה, ואם שח, הוא חוטא, וגדול עוונו מנשוא".
המקור: שוע"ר סי' קכד ס"י. כנסמן בהערות על הגיליון, מקור הלשון משו"ע הב"י ס"ז, והוא לקוח מארחות חיים סי' פב בשם רבנו יונה [הובא בב"י, ומצאתיו ב''אגרת התשובה'' לרבינו יונה הנדפסת בסו"ס ''שערי תשובה'' שלו, יום א' קרוב לסופו].
ולהעיר:
א. קין אמר זאת בתמיהה, וכאן נאמר הדבר כקביעה.
ב. להעיר מלשון התניא ח"א ספ"ל על יודע ספר כו' שאינו מתגבר על יצרו – ש"גדול עוונו מנשוא".
ג. לכאורה (ע"פ חיפוש בפרוייקט השו"ת לפי כל אופני הכתיב של ביטוי זה), הביטוי אינו מופיע בחז"ל, אלא בראשונים מפרשי התורה, בספרי מוסר ובפוסקים, הן על דברים חמורים ממש, והן על דברים חמורים-יחסית בלבד, וקשה לתת מכנה-משותף למקומות שהתבטאו כך, ואולי הכוונה "גדול מנשוא" יחסית לענינים אחרים שנדונו באותו פרק.
לדוגמא:
אגה"ת לרבנו יונה בסופה – המצער אביו ואימו בדברים.
אלשיך שמות פכ"א ד"ה כי יגנב / שו"ת מהרש"ל סי' יא – מסירה
פסקי מהרי"ק סי' לא – מוציא דיבה
של"ה שער האותיות אות קו"ף קדושה – אלישע אחר
שם אות שי"ן שתיקה ד"ה כא - דברי נבלות
שם ד"ה כג – המוציא שבועה מפיו
תשב"ץ קטן סי' תקנ"ט (שהרבי הזכירו בלקו"ש) – החוטא בארץ-ישראל
רבנו בחיי שמות כה,ב – תפלה בלא כונה
אברבנאל ויקרא, הקדמה ד"ה והנראה לי – שגגת הוראה
שעה שביעית בארץ הקודש הרב י.ש. גינזבורג | 12/01/14 12:32
תפילת המאחר עם הש"ץ הרב י.ש. גינזבורג | 06/01/14 11:14
שאלה לגבי תפילין סלינס | 01/01/14 13:44
שלום רב,
השארתי את התפילין שלי לבדיקה אצל רב.
עכשיו הוא אמר לי שהבתים שלי עשויים מבהמה דקה ושהם קצת הרוסים. הוא הציע לי להחליף את הבתים לבהמה גסה וזה יעלה לי 800 ש"ח, ובנוסף שיפוץ הפרשיות שהיו בתפילין שלי עוד 200 ש"ח.
סה"כ 1,000 ש"ח.
לגבי העניין של להחליף את הבתים הוא אמר לי שזה לשיקולי. השאלה שלי אם ההלכה מחייבת החלפת בתים כאלו או לא?

תודה רבה מראש
תפילין יאיר | 02/01/14 10:34
ככול הידוע לי אין חובה להחליף הבתים,

אבל הפורום הזה נועד לדינוים על מנהגים , לא לפסיקת הלכות, אתה יכול לשאול שאלות במדור שאלות לרב.

אני במקומך הייתי מתייעץ עם מומחה נוסף ומקבל חוות דעתו לגבי הצורך בהחלפת הבתים. אם אתה לא מכיר מומחה מוסמך, תוכל לפנות לבית חב"ד באזור מגוריך.
דבר ראשון בבוקר הרב י.ש. גינזבורג | 31/12/13 12:56
דבר ראשון בבוקר
ב''פינת ההלכה'' שבגיליון 1401 של ''שיחת השבוע'' (פרשת ''ויצא''), נזכרה אימרת חסידים שהתחלת היום בקדושה היא בסדר זה: המחשבה הראשונה ''שיוויתי ה'' לנגדי תמיד'', [הדיבור] אמירת ''מודה אני'', ו[המעשה] נטילת ידיים ליד המיטה. ע"כ.
אמנם העירוני, שבהנחה משיחות ליל ועש"ק וש"ק פ' ויקהל-שקלים תשנ"ב ס"ט (התוועדויות תשנ"ב ח"ב עמ' 368 – השיחות האחרונות שזכינו לע"ע לשמוע מפי הרבי) נאמר:
"התחלת העבודה דכל יום ויום (כשנעשה ''בריה חדשה'') היא באמירת ''מודה אני לפניך'' – "טוב לומר מייד כשניעור משנתו: ''תודה אני לפניך''"... (שו"ע אדה"ז סי' א ס"ה, מהדו"ב ס"ו)
"אמירת ''מודה אני לפניך'' אינה לאחר הקדמת התבוננות ומחשבה, ואפילו לא התבוננות ומחשבה קלה, אלא ''מייד כשניעור משנתו'' – כי ההכרה וההרגשה ש''מלא כל הארץ כבודו'' הוא בפשיטות (גם בעת השינה) אצל כל אחד ואחד מישראל מצד עצם נפשו שהיא בכל התוקף והשלימות תמיד, גם בעת השינה, ולכן כשנעשה ''בריה חדשה'' ומתחדש הרגש מציאותו (''אני''), אומר מייד ''מודה אני לפניך''...
ובהערה 82 שם מוכיח זאת מהמשך הלשון, שם מודגש יותר שאמירת ''מודה אני לפניך'' היא לפני התבוננות ומחשבה, אלא "מייד", כי (רק) "ע"י זה יזכור את ה' ".
- הרי שאמירת ''מודה אני'' היא הדבר הראשון כשניעור משנתו, עוד לפני המחשבה ''שיוויתי''.
ספרי הלכה למעשה יהודי | 23/12/13 09:31
מעוניין ללמוד הלכה למעשה עם פסיקת חב"ד. מאיזה ספרים מומלץ ללמוד מעבר לשו"ע אדמור הזקן ?
רב ספרי ההלכה "פניני הלכה" לדוגמה לא מתייחסים לחב"ד. איך מגשרים ?
הספרים של הרב גדסי משה | 23/12/13 09:42
יש סדרה מצוינת של ספרים מאת הרב שמעון גדסי. שמירת השבת, שמירת הברכות, שמירת הטהרה ועוד. ניתן להשיג בקה"ת 03-9606018 ובחנויות נוספות
יש המלצות נוספות ללימוד בעיון יותר ? יהודי | 23/12/13 10:41
לימוד הלכה בעיון משה | 23/12/13 10:45
הספרים של הרב גדסי מלווים במראי מקומות. אם אתה לומד את הספר עם המראי מקומות, אין יותר עיוני מזה.

ויש גם ספרים נוספים במגוון נושאים, כדאי שתבקר בחנות קה"ת ותראה את מגון הספרים בנושאים שונים בהלכה במו עיניך.
שיעורו של הרב נחמנסון מקיף ומעניין ועיוני ביותר חבדניק | 24/12/13 23:12
כל יום א' בשעה 20:15 בישבת דעת רחובות רח הרצל פינת השוק
לימודי חול עד בר-מצוה הרב י.ש. גינזבורג | 10/12/13 11:12
שמעתי שב''חדרים'' של אנ"ש בעיה"ק ירושלים ת"ו (ואולי במקומות נוספים) מלמדים את הילדים לימודי חול דווקא עד גיל בר מצוה.

על לימודי חול לילדים מצאתי לע"ע באג"ק : "שימעטו על-כל-פנים, ולא ילעיטום בלימודי חול עד גיל ידוע". ובשיחת יום שמח"ת תשט"ו נאמר: "הלוואי שגם גדולים לא היו יודעים ענינים אלו! ועל-אחת-כמה-וכמה ילדים – עד תשע שנים, עד י"ב שנה – והייתי אומר גם לגבי השנים הבאות, אלא ש''תפסת מרובה לא תפסת''!". ועל יסוד שיחה זו נהגו כל השנים ב''אהלי תורה'' שע"י בית חיינו .

כן שמעתי אודות היחידות להרש"ב שי' שם טוב מדיטרויט בקשר ל''חדר'' לבנות (ללימודי קודש בלבד) שהקים שם בשעתו, שנאמר לו שלא ללמד אותן לימודי חול עד בת מצוה.

אודה לכל מי שיש בידו מענות בכתב או בע"פ בנדון, אם יואיל לפרסם אותן, וזכות הרבים תלויה בו.
לגבי לימודי חול חן | 19/12/13 13:26
רציתי לציין, אם זה עוזר, שלפני מס'' שנים ראיתי חוברת ליקוט מענות/מכתבים/שיחות של הרבי בנושא חינוך על טהרת הקודש - והעולה מכל המקורות - שלילה והתנגדות מוחלטת ללימודי חול, ובאופן שלא משאיר מקום לספק.

למרות ש[לפחות אני מקווה ש]איני מתרשם מה''עוילם'' - תמיהה גדולה אוחזת בי בשמעי על בתיספר חב"ד(?!!) שמערבים לימודי חול.(למרות שנראה לי שמדובר באחוז ניכר ורוב - איני יודע אם כך ובאיזה אחוזים).

בנוסף לכך יש לציין על איסור בחרם ונידוי שהוכרז ע"י רבני א"י בתקופת הישוב הישן, כאשר הגיעה ההשכלה לכאן, על כל מי שישלח ילדיו בארץ הקודש לחינוך המערב לימודי חול, עד ביאת המשיח. זה תופס גם לגבינו, לא?
------------------------------------------------
הודעה זו עברה עריכה ע"י מנהל הפורום.
לימודי חול בהוראת הרבי יאיר | 22/12/13 14:33
לא ברור לי מניין הקיצוניות המוזכרת בתגובה הקודמת.

הרבי במפורש הורה להכניס את בתי הספר של הרשת תחת משרד החינוך. זו היתה הוראה ישירה של הרבי ביוזמתו.

כך שברור שבבתי הספר שלנו שיש בהם לא רק ציבור אנש לומדים לימודי חול.

שמעתי במפורש שהרבי הורה באנגליה לא לוותר על לימודי חול כדי שיהיו עוד ילדים בבתי הספר שיקבלו חינוך יהודי.

ואפילו הורה שהילדים החבדיים לא ייצאו מהלימודים הללו, אלא יצטיינו גם בהם. כדי שיהיו דוגמה לילדים מצטיינים.

וכן מספרים על הרב החסיד הגדול ר'' אברהם פאריז שהקפיד שיהיו מורים איכותיים טובים ביותר ללימודי חול, כדי שהרמה תהיה רמה טובה, והכול כדי שעוד ילד יהודי ילמד בחב"ד ויקבל חיונך יהודי מקורי ושורשי.
תגובה לטענות לעיל חן | 23/12/13 12:45
לגבי מושגים של ''קיצוניות'' או ''מתינות'' - איני רואה משמעות לכך. החשיבות היא בבירור האמת ובתוכן הדבר. לתווית החיצונית אין משמעות.
אכן יש נושאים שקשורים למהות, שבהן אין העולם מתוקן בהם, ויתכן כי העומד עליהם כיאות יתפס כקיצוני.

לגבי התוכן - ידוע שהרבי הורה לקרוא לבי"ס חבד ממלכתי - (וזאת בכדי למשוך תלמידים), אך לימודי חול או הסכמה אליהם זה דבר אחר. אין זה ראיה לכך.

לגבי הדברים ששמעת - שמועה אינה ראיה. יש הרבה שמועות שעברו הרבה שינויים מכמו שהדבר היה במציאות, ולא מעט כאלה. מעבר לכך שהרב גינזבורג צירף ראיות מדברי הרבי הסותרות שמועות אלה. לצערי אין בידי את החוברת שציינתי שגם בה יש ראיות. מעבר לכך שלא ניתן להעלות על הדעת שהרבי יסכים להחסיר וגם לפגוע בחינוך של חלק מהילדים כדי להציל אחרים.
הייתי מבקש ממך לצרף ראיות, אם הייתה לי מחשבה שיכולות להיות כאלה.

בתקווה להבנה כי אין כאן שום עניין של התנגחות על רקע אישי, אלא להוסיף בהירות בעניין בלבד.
לימודי חול יאיר | 30/12/13 11:01
לפני שמציגים עמדות בשם הרבי ומסקנות, ויתירה מכך מקשים על כלל חסידי חב"ד, כדאי לבדוק את העובדות.

העובדות הן שבבתי ספר חב"ד של רשת החינוך החבדי אהלי יוסף יצחק מלמדים לימודי חול. מזה עשרות שנים. וברור שזה בידיעת ובאישור הרבי.

כל הדברים שכתבתי בהודעתי הקודמת הן עובדות, וניתן לברר את אמינותן אצל מזכירי הרבי. לגבי חב"ד באנגליה כך סיפר השליח הותיק הרב סודק מאנגליה בכינוס השלוחים העולמי האחרון.

אין כל חידוש במה שכתבתי. הדברים גלויים ומפורסמים.
תגובה נוספת ח ן | 01/01/14 14:17
לכבוד יאיר. שלום וברכה.

בקשר לדברים שהצגת :
"מלמדים לימודי חול. מזה עשרות שנים. וברור שזה בידיעת ובאישור הרבי" עשרות שנים - מלפני תמוז תשנ"ד? וגם אם יתברר שכן - לי לא ברור על ידיעת ואישור הרבי (גם שהרבי היה בינינו לא נשללה בחירה חופשית אם לשמוע לו) וגם אם יתברר שהיה אישור - אולי מדובר במוסדות עבור ילדים שלולא כן היו הולכים לחינוך חילוני נטו, ומבלי לימודי חול לא היו מגיעים.

בקשר לאנגליה - גם אם נגיד שזאת עובדה - יתכן לאמר כנ"ל - שהמוסד הוא תמורת לימוד בבי"ס חילוני.

ועוד ועיקר - חייבים לאמר כן בכל הנ"ל - אחרת תהיה המסקנה שהרבי סותר את עצמו מקצה לקצה בעניין קריטי הנוגע למעשה
מענה יאיר | 02/01/14 10:38
אני שוב חוזר שכל חסיד חב"ד יודע שבתי הספר של הרשת לימדו לימודי חול ובידיעת ובאישור הרבי, זה עשרות שנים, לפני ג'' תמוז נ"ד. הדברים מפורסמים וידועים לכול ואין כלל מקום לדיון בעובדות הפשוטות הללו.

אין כל סתירה בדעת הרבי, שכן כעיקרון הרבי התנגד ללימודי חול כחלק מהמערכת הסדירה לילדים של אנ"ש (גם ילדים אלו צריכים לדעת חשבון פשוט וכו'', אך לא כחלק מהמערכת הסדירה של הלימודים). עם זאת, כשהיה מוסד שקולט גם ילדים שעשויים ללכת לחינוך אחר, הרבי עודד מאוד שיהיהו גם לימודי חול, כשלימודים אלו יכולים לגרום לכך שהילדים יקבלו חינוך אמיתי על פי רוח חב"ד.
גיל ההפרדה הרב י.ש. גינזבורג | 05/12/13 12:03
זכירת יציאת מצרים - בירור הלכתי הרב י.ש. גינזבורג | 04/12/13 11:54
שביט או מטאור - בירור הלכתי הרב י.ש. גינזבורג | 03/12/13 13:49
שיעורי חסידות חב"ד להורדה יעל | 25/02/13 01:24
מחפשת להוריד מהאינטרנט שיעורים בחסידות ע"י מרצים חבדים היכן אוכל למצוא?
כאן יאיר | 25/02/13 11:25
https://www.box.com/shared/ehz1gb5pwqo5eldxtz7s

וכדאי לעיין באתר הזה:
http://www.yadut.com/

והנה עוד אתר מרתק:
http://www.midrashat-menachem.com/

אבל אי אפשר להוריד לMP שלי את השיעורים האלה! יעל | 25/02/13 20:58
עדיין מחפשת... שיעורי חסידות להורדה למחשב שלי.
תודה, יעל.
כאן אפשר להוריד יאיר | 26/02/13 11:14
https://www.box.com/s/ehz1gb5pwqo5eldxtz7s/1/438048679
האם לנשים מותר להחזיק (רק להחזיק) ספר תורה? כרמית | 04/11/12 19:50
האם יש הלכה שאומרת שאסור?
לא מתכוונת על לרקוד או להתפלל, אלא רק להחזיק דקה, שתיים וזהו.

תודה
להחזיק ספר תורה יאיר | 05/11/12 10:12
ככול הידוע לי - כשאישה במחזור זה לא אפשרי, וכמובן ברבים אי אפשר להבדיל בין נשים כאלה לנשים כאלה, ולכן מקובל שאישה לא מחזיקה ספר תורה.
התרת נדרים ותשליך אליה | 08/10/12 19:07
לא עשיתי בחג
מה אני אמורה לעשות עכשיו?
שאלות הלכתיות יהושע, מנהל הפורום | 09/10/12 09:56
אפשר לשאול במדור שאלות לרב. המדור הזה נועד למחקר ופלפול ולא להלכה למעשה.
מתי נכנס הצום במיאמי ביץ??? דוד | 25/09/12 14:42
מי שיכול לעזור לי
זמן הצום בכל מקום ידידיה | 27/09/12 09:29
אפשר לחפש כא (משנים את התאריך והמקום כמובן):
http://www.chabad.org/calendar/candlelighting_cdo/aid/6226/jewish/Candle-Lighting-Times.htm
מתי נכנס הצום בטיסה? אורנה | 24/09/12 11:12
אני טסה בחו"ל בערב יום כיפור, ונוחתת בלילה של יום כיפור, מתי אני צריכה להתחיל את הצום?
צום בטיסה יאיר | 24/09/12 12:51
ראי כאן:
http://chabad.org.il/Questions/Item.asp?ArticleID=19803&CategoryID=68

סוג כשרות יוכי | 10/09/12 22:13
אני רוצה לשלוח מתנה מזונות יבשים/ יינות / קנויים לאשה מזרם חב"ד, וכדי לכבד אותה אני רוצה לדעת על איזו כשרות אני צריכה להקפיד על מנת לא להכשיל אותה ואותי. תודה וחג שמח
הכשרים מקובלים יאיר | 11/09/12 11:16
ההכשרים המקובלים על כול חסידי חב"ד - בדץ העדה החרדית (דוקא העדה החרדית, לא אחרים), הרב לנדא בני ברק

יום החופה חיים | 26/07/12 18:50
זכור לי שלומדים איזה פרק תניא לפני שחרית ומנחה. איזה פרק?
פרק תניא ביום החופה עמיקם | 30/07/12 11:24
נראה לי שהכוונה להוסיף בלימוד החסידות ביום זה, אבל אין ממש פרק מסוים.
פרק כה איל | 17/01/14 00:45
הפרק אותו לומדים הוא פרק כה - "בכוונה גדולה"
פרק תניא ביום החופה משה | 19/01/14 10:35
לכך שלומדים דוקא פרק כה בתניא ביום החופה, האם הדבר כתוב?
מהו מקור המנהג שהחתן וכלה אחר החופה, אינם אוחזין ידיים? יוסף | 12/06/12 16:09
ידוע שמנהגינו שאין החתן כלה מחזקין ידיים לאחר החופה, מה המקור? ומה הטעם?
אצל שאר העולם נוהגים שכן אוחזין.
אני מניח חיים | 26/07/12 19:02
שזה מאותו טעם שבאופן כללי זוג לא מחזיק ידיים ברה"ר כדי לא לגרום להרהור. מנהג חב"ד הוא גם מנהג גור וסקווער.
היכן ניתן למצוא רשימת מצוות עשה? גבי | 25/03/12 17:06
ברמב"ם יש רשימת מ"ע ומל"ת בתיה | 09/07/12 09:29
דין מי שאינו שומר מצוות חיים | 26/02/12 21:17
יש שיחה בנוגע לנאום מסוים והרבי אומר שם שזה היפך כבוד ה' היפך כבוד ישראל והיפך האמת. בנוגע לעניין השלישי הרבי מזכיר את עניין תינוק שנשבה. האם מישהו זוכר איזו שיחה זו?
ניפוי הקמח בגולה לניר | 31/01/12 10:08
בוקר טוב,
אתמול הייתי בערב הפרשת חלה והייתה לנו אורחת ממיאמי.
בזמן ניפוי הקמח היא אמרה שאצלם לא נהוג לנפות את הקמח. הקמח אצלם מגיעה בשקיות כמו אצלנו ולא מנופה מראש.
יש הגיון בדבר? בגולה לא מנפים את הקמח?

תודה.
ניפוי קמח בגולה רענן | 02/02/12 10:57
דיברתי עם מומחה בכשרות. אכן בחו"ל יש מקומות שלא מקפידים כמו בארץ בניפוי כיון שבאותם מקומות האקלים שונה ויש פחות סיכוי לתולעים. אבל הרב ויא בספרו פורך את ההנהגה הזו, ומסביר שבכל מקום בחו"ל צריך להקפיד כמו בארץ.
לימוד חת"ת יהושע | 19/01/12 13:21
ב"ה. האם את החת"ת לומדים דווקא ביום, או אפשר גם בלילה? האם דווקא בדיבור או אפשר גם במחשבה (השאלה לגבי חומש ותניא)?

נראה שזמן לימוד החת"ת לכתחילה הוא ביום, אבל אם קרה ואדם לא הספיק, ניתן להשלים בלילה שלאחרי היום (תהילים נוהגים לומר רק עד צאת הכוכבים, או אחרי חצות הלילה, אלא אם כן במקרים של חולה מסוכן, ימים נוראים וכיו"ב).

לגבי הלימוד בלילה וביום ישנם כמה מכתבים:

http://chabadlibrary.org/books/admur/ig/4/1010.htm

http://chabadlibrary.org/books/admur/ig/17/6292.htm

http://chabadlibrary.org/books/admur/ig/5/1502.htm

http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/admur/ig/22/8485

באונס, להשלים גם במשך ימי השבוע:
http://chabadlibrary.org/books/admur/ig/9/2867.htm
קדישים ביארצייט שיוצא בשבת ראובן | 18/01/12 22:05
ביארצייט שיוצא בשבת, מהם הקדישים אותם עלי לאמור?
קדישים רונן | 22/01/12 15:31
ראה כאן

http://chabad.org.il/Questions/Item.asp?ArticleID=22863&CategoryID=68
שאלה בנוגע להלכות תפילה דודו | 08/12/11 15:32
שלום,
אני נוהג להתפלל מידי בוקר בהנחת תפילין וקריאת שמע. בנוסף אני נוהג לקרוא את פרשת המן וכמה פרקים מתהילים מידי יום. השאלה שלי האם מותר\רצוי\ מומלץ לקרוא אותם שאני עם התפילין עליי? או שזה לא משנה? אשמח לשמוע תשובה מדוייקת לעניין. תודה, דודו.
תפילין דוד | 11/12/11 15:39
עד כמה שידוע לי זה עדיף, אבל לא קריטי.
<< דף קודם  דף הבא >>
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)