חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:41 י"ב בתמוז התש"פ, 4/7/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לשון הרע
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1684 - כל המדורים ברצף
כבוד לזולת, שפה נקייה
יש חדש
שיא הענווה ושיא ההתעלות
לשון הרע
לא חותמת גומי
איך משיח ימצא אותנו
העצה המצילה
תורה בראייה
דוח מפרו בחדרו של הרבי
הכשרת תנורים ומדיח

יובא על כורחו

״זאת תהיה תורת המצורע... והובא אל הכוהן״ (ויקרא יד,ב). לא נאמר ״ובא״ אלא ״והובא״ – על כורחו. שכן הצרעת באה על חטא לשון הרע, ואדם המדבר לשון הרע, המוציא דיבת הכול, מן הסתם ינהג בחוצפה אף כלפי הכוהן, יסרב לבוא ויאמר עליו דברי גנאי. מצורע זה צריך להביא בכוח.

(עיטורי תורה)

פוסק על עצמו

מי שאומר כי על מעשהו הטוב של פלוני מגיע לו כי יעזרהו הקב״ה במה שדרוש לו, או האומר כי בגלל מעשיו הלא-טובים של פלוני מגיע לו כך וכך – עליו לדעת כי הוא פוסק על עצמו את הדין, הן לטוב הן למוטב.

(כתר שם טוב)

דיבור ומחשבה

"כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות – עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים" (ערכין טו,ב). אם בדיבור כך, במחשבה על אחת כמה וכמה. וכבר נודע לכל חכם לב יתרון המחשבה על הדיבור, הן לטוב הן למוטב.

(תניא)

מרובה מידה טובה

אמרו חז"ל (סוטה יא,א): "מידה טובה מרובה ממידת פורענות". במידה רעה אמרו שלשון הרע הורגת (לא עלינו) שלושה (ערכין טו,ב). אם כן, במידה טובה – היינו לשון טובה – היא מחיה ארבעה.

(אגרות-קודש)

לשון הרע על עצמו

יהודי נכנס אל הרבי הריי"צ מליובאוויטש וביקש תיקון על דברים מסוימים. הוא תיאר את מצבו הרוחני במילים קשות. השיבו הרבי: ידועה לך חומרת איסור לשון הרע. אסור לאדם לספר לשון הרע על חברו וגם לא על עצמו.

המקור – חברה רעה

״והסגיר את הנגע שבעת ימים" (ויקרא יג,נ). נגעים באים על חטא לשון הרע, ולשון הרע מקורו בחברה רעה. לכן ״והסגיר את הנגע״ – יש להסגירו, לבודדו מבני-אדם.

(רבי יהונתן איבשיץ)

זורה אבק

'אבק לשון הרע' הוא לשון הרע, שכן המספר זורה אבק בעיני הבריות ומתבל את דברי השקר במעט אמת, כדי שיאמינו לו.

(מאוצרנו הישן)

תפילין של הקב"ה

בשעה שרבי לוי-יצחק מברדיצ׳ב שמע יהודי מספר לשון הרע על חברו, היה ניגש אליו ואומר: יקירי, איך אינך מתיירא להוציא לעז על התפילין של ריבונו של עולם, שכתוב בהן ״ומי כעמך ישראל״!


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)