חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:26 זריחה: 6:35 י"א בתשרי התשפ"א, 29/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ארבעה סוגים ומטרה אחת: "לעשות רצונך בלבב שלם"
אין להתייחס לדברי המדרש, כפשוטם, באשר להקבלה בין ארבעת המינים לארבעת הסוגים בעם ישראל. בעם ישראל אין יהודי ש"יש בו תורה" ואין בו מצוות כלל וכך גם לגבי שאר הסוגים. לדברים משמעות עמוקה ופנימית יותר.

מאת: על-פי שיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

ידועים דברי המדרש (ויקרא רבה) שמשווה כל אחד ואחד מארבעת המינים לסוג מסויים בעם-ישראל: אתרוג (שיש בו טעם וגם ריח) – לבעלי תורה ומעשים טובים; לולב (שיש בפריו טעם אך לא ריח) – לבעלי תורה; הדס (שיש לו ריח ולא טעם) – לבעלי מעשים טובים; ערבה (שאין לה לא טעם ולא ריח) – למי שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.

ואולם יש לזכור כי המשל והנמשל אינם זהים לגמרי זה לזה. כי בעוד שבמשל, ל(פרי ה)לולב אכן יש רק טעם ואין כלל ריח, הרי שבנמשל לא ייתכן מצב ש"יש בו תורה" ואין בידיו מצוות כלל. שכן, "כל האומר אין לי אלא תורה – אפילו תורה אין לו" ו"נוח לו אילו נהפכה שלייתו על פניו"! אלא מאי? מדובר ב'יושבי אוהל', שעסקם וחיוּתם הוא בלימוד התורה, כאשר את המצוות המעשיות הם מקיימים רק במידת ההכרח וללא חיוּת והתלהבות.

כך גם לגבי הסוג שנמשל להדס – מדובר בבעלי-עסק שעיקר עניינם הוא קיום מצוות מעשיות, ואילו קביעות העיתים שלהם לתורה היא אך ורק כמתחייב על-פי השולחן-ערוך ולא יותר.

המשולים לאתרוג הם הלומדים תורה ומקיימים מצוות – מתוך התעסקות נפשית פנימית.

ואילו הסוג הרביעי שנמשל לערבה – אלה אנשים שמפני סיבות שונות ומשונות נמצאים לפי שעה במעמד ובמצב ש"אין בהם לא תורה ולא מעשים טובים". אולם גם להם עומדת מעלת הערבה, שכדברי הגמרא, "גדֵלה באחוונא (באחווה)". היינו, שעניינם הוא לפעול שלום ואחדות בין כל בני-ישראל.

וכיוון ש"גדול השלום", הרי כאשר הם מתקשרים עם שאר שלושת המינים אזי נעשים גם הם חלק מהמצווה הכללית של נטילת ארבעת המינים. כי כשם שאי-אפשר לקיימה ללא ה"אתרוג", כך גם אי-אפשר לקיימה בלי ה"ערבה".

אך התנאי לאחדות זו הוא, "ויעשו כולם אגודה אחת (כדי) לעשות רצונך בלבב שלם". כאשר כל ארבעת הסוגים מתאחדים לאותה מטרה – למלא את רצון ה' בלב שלם, או אז, כאשר "ישראל יוצאין מלפני הקב"ה" – לאחר הדין ומשפט דראש-השנה, עשרת-ימי-תשובה ויום-הכיפורים – "ולולביהן ואתרוגיהם בידם, אנו יודעים דישראל אינון נצוחייא", היינו שניצחו בדין ובמשפט, והקב"ה נתן לכולם שנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוחניות.

(על-פי שיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, ליל ג' דחול-המועד סוכות ה'תשי"ז)


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)