חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:06 זריחה: 6:40 ט' בשבט התשפ"א, 22/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שליחות של מלאכים

בחזרתו של יעקב אבינו מחרן לארץ-ישראל, שלח מלאכים אל עשיו אחיו "למצוא חן בעיניך". מדוע חשב שיש צורך במלאכי אלוקים, ולא הסתפק בשליחים בשר-ודם?
מאמרים נוספים בפרשה
הכוונה הכללית נמצאת בפרטים
מלאכים ממש
שליחות של מלאכים
בבית - זה אחרת לגמרי
יעקב כבר מוכן לגאולה
גם כשמגיע, מבקשים צדקה
שילוב כל הכוחות
למה הוחלף שמו של יעקב?
בין יהודים לגויים
שלמות העם בבוא הגאולה
לא לפחד מעשיו
מסירות נפש
הטעות קיימת כדי לתקנה
השלב הראשון של קיום תורה ומצוות
מחילת עוונות ביום החופה
מי נשאר ומי עוזב
ספר בראשית - ספר החיים של יהודי
יציאה חיובית
ירידה לצורך בירור
שלב הירידה שלפני העלייה

וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו (בראשית לב,ד)

פרשתנו נפתחת במילים1: "וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו". מפרש רש"י, שיעקב שלח "מלאכים ממש". כלומר, אין הכוונה ל'מלאכים' במובן שליחים, אלא מלאכי-מרום אמיתיים.

יש צורך להבין מדוע ראה יעקב אבינו צורך להטריח מלאכים ולא הסתפק בשליחים בשר-ודם? זאת ועוד: הלוא יעקב ידע את הכלל2 "אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות". היה ברור לו שכאשר הוא מעסיק את המלאכים בשליחות לעשיו - הם מתמקדים בתפקיד זה בלבד ואינם יכולים למלא שליחויות של הקב"ה. מדוע אפוא חשב שהשליחות לעשיו חשובה כל-כך עד שראוי להשתמש בשביל זה במלאכי אלוקים?

תיקונו של עשיו

הדבר יוסבר על-פי ביאורה של תורת החסידות3 על מהותה הפנימית של שליחות זו. יעקב אבינו ידע שתכלית הבריאה היא להפריד את הטוב מן הרע ולהחזיר את ניצוצות הקדושה שנפלו למעמקי הרע - אל מקורם האלוקי. לכן הלך לחרן, "חרון-אף של עולם~4", כדי לגאול משם את ניצוצות הקדושה.

הוא גם ידע, שעבודתו בלבד אינה מספיקה כדי להשיג תכלית זו. יש צורך שגם עשיו אחיו ימלא את חלקו במשימה. עשיו, "איש שדה"5, מייצג אורות עליונים ביותר שנפלו ל'שדה', והתכלית היא שגם הוא יתברר ויתתקן. כאשר העולם כולו, לא רק היהודים אלא גם בני עשיו, הגויים, יגיעו לשלמותם - תבוא הגאולה.

שליחות חשובה

לאחר עשרים שנה בחרן, כאשר יעקב סיים את עבודתו, היה הוא עצמו מוכן לגאולה, וקיווה שבינתיים גם עשיו תיקן את עצמו ואף הוא מוכן לגאולה. זו הייתה מהותה הפנימית של שליחות המלאכים ששלח אליו. הדבר גם נרמז במילים "ויהי לי שור וחמור" (שביקש למסור לעשיו), ואומרים חז"ל6, "חמור - זה מלך המשיח, שנאמר7: עני ורוכב על חמור".

לשליחות כה חשובה, שנועדה להביא את הגאולה, שהיא תכלית כל הבריאה - שלח יעקב את השליחים המכובדים ביותר - מלאכי-שמים. לא הייתה זו טרחה לגביהם, אלא להפך, זכות גדולה ביותר, מכיוון שאף הם מצפים ומייחלים לגאולה.

העולם כבר מוכן

אולם המלאכים חזרו והשיבו, כי אף שיעקב כבר מוכן לגאולה, הרי עשיו טרם נתברר. "באנו אל אחיך8", הם אומרים לו, ומתברר שבאנו "אל עשיו" - הוא נשאר אותו עשיו שעדיין לא נפרד מהרע שבו. ואז מבין יעקב, שהדרך אל הגאולה תהיה עוד ארוכה, והוא אומר לעשיו9: "ואני אתנהלה לאיטי".

כל זה היה אז. אולם כיום, לאחר עבודת עם-ישראל במשך הדורות, בפרט בתקופת הגלות, שבה התפזר עם-ישראל על-פני העולם כולו, ובמיוחד לאחר שכבר נתגלתה גם תורת החסידות, שהיא הכנה לגאולה - הרי עתה העולם כולו כבר מוכן לגאולה, ולא נותר אלא שהיא תתגלה בפועל בעולם הזה הגשמי, ותיכף ומיד ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשנ"ב כרך א, עמ' 155)

--------------

1) פרשתנו לב,ד.

2) הובא בפירוש רש"י בראשית יח,ב.

3) תורה אור ריש פרשתנו. ובארוכה בתורת חיים שם. ועוד.

4) פירוש רש"י בראשית יא,לב.

5) בראשית כה,כז.

6) בראשית רבה עה,ו.

7) זכריה ט,ט.

8) בראשית לב,ג.

9) בראשית לג,יד. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)