חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:44 זריחה: 6:00 כ"ד באדר התשפ"א, 8/3/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מסירות נפש

איך ייתכן שהמקור הראשון לכך שיהודי נעשה בר-מצווה בגיל שלוש-עשרה ואז הוא נקרא 'איש' וזוכה לכניסת היצר הטוב - הוא ממעשה שמעון ולוי?
מאמרים נוספים בפרשה
הכוונה הכללית נמצאת בפרטים
מלאכים ממש
שליחות של מלאכים
בבית - זה אחרת לגמרי
יעקב כבר מוכן לגאולה
גם כשמגיע, מבקשים צדקה
שילוב כל הכוחות
למה הוחלף שמו של יעקב?
בין יהודים לגויים
שלמות העם בבוא הגאולה
לא לפחד מעשיו
מסירות נפש
הטעות קיימת כדי לתקנה
השלב הראשון של קיום תורה ומצוות
מחילת עוונות ביום החופה
מי נשאר ומי עוזב
ספר בראשית - ספר החיים של יהודי
יציאה חיובית
ירידה לצורך בירור
שלב הירידה שלפני העלייה

שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו (בראשית לד,כה)

המקור הראשון לכך שיהודי נעשה בר-מצווה בגיל שלוש-עשרה ואז הוא נקרא 'איש' וזוכה לכניסתו של יצר הטוב - הוא ממעשה שמעון ולוי:

לאחר חטיפתה של דינה אחותם ועינויה על-ידי שכם, אמרו בני יעקב לשכם ולאביו במרמה שימולו את עצמם ואת כל אנשי העיר, וביום השלישי למילתם לקחו "שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו"1, והרגו את אנשי העיר. הם היו אז בני שלוש-עשרה2, ומזה שהתורה מכנה אותם "איש" ("איש חרבו"), לומדים3 שבגיל זה נעשה יהודי איש ומתחייב בכל המצוות.

הדבר מעורר תמיהה רבה: איך ייתכן שדווקא פעולה כזאת של הריגה תהיה מקור לשלב כה מרכזי בחיי היהודי, שלב שבו נכנס בו יצר הטוב4, וכי אין אירועים חיוביים אחרים היכולים ללמד על גיל בר-המצווה?! זאת ועוד, הלוא יעקב אבינו נזף בשמעון ובלוי על פעולתם זו, וכיצד הפעולה הזאת נעשית מקור לעניינו של בר-מצווה?!

מניעים טהורים

לאמיתו של דבר, פעולתם של שמעון ולוי הייתה פעולת ענישה צודקת, והם עשו זאת מתוך מסירות-נפש. לכן גם הקב"ה הסכים לפעולתם והעניק להם מכוחו, כפי שנאמר: "כי באפם הרגו איש"5, ודרשו על כך חז"ל6: "וכי איש אחד הרגו?... אלא שלא היו כולם לפני הקב"ה אלא כאיש אחד", ומכאן שהקב"ה סייע בידם.

טענתו של יעקב כנגדם הייתה, שהיה עליהם להיוועץ בו, מצד מצוות כיבוד אב, וכן שלא הביאו בחשבון את החשש שמעשה כזה עלול לעורר את רוגזם של "יושבי הארץ"7, ועקב כך "ונאספו עלי והכוני"; אולם עצם המעשה נבע ממניעים קדושים וטהורים.

מעל החישובים

שכם ואנשי עירו, שסייעו לו במעשהו הנפשע וחיפו עליו, עברו על מצוות בני נח ועל-פי דין היו חייבים מיתה.8 שמעון ולוי עשו בהם את הראוי להם, מתוך תחושה של קנאות קדושה, בדוגמת קנאותו של פינחס, קנאות הנובעת מעצם הנפש, עד שאין מקום לחישובים ולהתייעצות.

לכן זכו שהקב"ה יסייע להם בפעולתם. כשיהודי מתעלה מעל כל חישוב ושיקול שכלי ופועל על-פי המתחייב מצד עומק נפשו - הוא זוכה שהקב"ה משתתף עמו והוא מצליח במעשיו.

לברוח מהחטא

לכן דווקא המעשה הזה של שמעון ולוי הוא המקור לגיל בר-מצווה. כשיהודי מתחיל את חייו בתור 'איש', עליו לזכור, שכאשר עומד מולו דבר שעלול לנתקו מהקב"ה (שזה בעצם כל חטא ועוון), עליו להתייצב כנגדו בכל התוקף הנובע מעצם הנפש, למעלה מכל שיקול וחישוב שכלי, ולברוח מפני החטא במסירות-נפש.

לאחר שמעוררים את נקודת מסירות-הנפש, צריך לפעול על-פי טעם ודעת, בעבודה מסודרת ומחושבת, אבל היסוד של 'איש' בישראל הוא עניין מסירות-הנפש שלמעלה מטעם ודעת.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ה, עמ' 150)

 

--------------

1) פרשתנו לד,כה.

2) בראשית רבה פרשה פ,י. ואולי זהו היסוד לפירוש רש"י בנזיר (כט, סוף עמוד ב): גמירי כו' בני י"ג הוו. ובלקח טוב ושכל טוב כאן - על-פי החשבון (ובאופן שונה זה מזה).

3) רש"י נזיר שם. מפרשי המשנה (סוף פרק ה דאבות) בן י"ג למצוות. מחזור ויטרי שם. וראה לקוטי שיחות כרך ה, עמוד 421.

4) קוהלת רבה על הפסוק ד,יג.

5) ויחי מט,ו.

6) בראשית רבה פרשה צט,ז. תנחומא ויחי יו"ד.

7) פרשתנו לד,ל.

8) רמב"ם הלכות מלכים סוף פרק יט. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)