חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:44 זריחה: 6:00 כ"ד באדר התשפ"א, 8/3/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מחילת עוונות ביום החופה

מדוע בחרה התורה ללמדנו אודות מחילת עוונות ביום החופה, דווקא מנישואיו של עשיו הרשע? הלוא בתורה מסופר על נישואיהם של אנשים נעלים יותר, לפני ואחרי עשיו?
מאמרים נוספים בפרשה
הכוונה הכללית נמצאת בפרטים
מלאכים ממש
שליחות של מלאכים
בבית - זה אחרת לגמרי
יעקב כבר מוכן לגאולה
גם כשמגיע, מבקשים צדקה
שילוב כל הכוחות
למה הוחלף שמו של יעקב?
בין יהודים לגויים
שלמות העם בבוא הגאולה
לא לפחד מעשיו
מסירות נפש
הטעות קיימת כדי לתקנה
השלב הראשון של קיום תורה ומצוות
מחילת עוונות ביום החופה
מי נשאר ומי עוזב
ספר בראשית - ספר החיים של יהודי
יציאה חיובית
ירידה לצורך בירור
שלב הירידה שלפני העלייה

בשמת בת ישמעאל (בראשית לו,ג)

ידוע, שחתן ביום חופתו מוחלים לו על כל עוונותיו.1 לומדים זאת מנישואיו של עשיו הרשע. בפרשתנו נמנות נשיו של עשיו, וביניהן - "בשמת בת ישמעאל".2 אך קודם לכן, בפרשת תולדות3, כשהתורה מתארת את נישואי עשיו עם בשמת, היא מכנה את בשמת הזאת "מחלת". שואל המדרש4: "וכי מחלת שמה? והלוא בשמת שמה. אלא שנמחלו לו (לעשיו) כל עוונותיו".

מחילת העוונות ביום החופה מבטאת את הדף החדש שנפתח בחיי האדם בשעה שהוא נושא אישה. אולם מדוע בחרה התורה ללמדנו עניין זה דווקא בנישואיו של עשיו הרשע? הלוא בתורה מסופר על נישואיהם של אנשים נעלים יותר, הן לפני עשיו והן אחריו, ולכאורה מן הראוי היה, שדבר זה ירומז בנישואיהם ולא בנישואי עשיו דווקא!

חשיפת המהות הפנימית

מהי באמת הסיבה למחילת העוונות ביום החופה? אחד הטעמים לכך, שיום זה הוא בבחינת יום-כיפור פרטי לחתן ולכלה. כוחו של יום-הכיפורים הוא בכך ש"עיצומו של יום מכפר".5 הקדושה שמאירה ביום-הכיפורים מטהרת את היהודי וחושפת את עומק נשמתו ואת רצונו הפנימי להיות קשור אל ה' ולקיים את כל מצוותיו. בדרך זו נעשית מחילת העוונות.

גם יום החופה הוא יום-כיפורים פרטי. ביום זה עומד האדם לקיים את המצווה הגדולה "פרו ורבו6", הקמת בניין עדי-עד. בכך באה נשמתו האלוקית לשלמותה ומיישמת את תכלית קיומה. לכן ביום כזה נמחלים העוונות.

יהודי מומר

בנקודה זו יש לעשיו ייחודיות בלעדית - הוא היהודי החוטא הראשון. עשיו כלול בהגדרה 'ישראל מומר7' - יהודי, אם-כי חוטא, ואפילו 'מומר'. כל אלה שקדמוהו, לא היה להם דין של יהודי, או שלא היה מקום לדבר על מחילת עוונותיהם, משום שהיו צדיקים (כאברהם ושרה, יצחק ורבקה), ואילו הוא היהודי החוטא הראשון.

לכן ציינה התורה את מחילת העוונות ביום החופה דווקא בנישואי עשיו. ללמדנו, כי יהודי, גם אם יהיה החוטא הגדול ביותר, נשאר יהודי בפנימיות נפשו, וכשמגיע יום התעוררות כיום החופה - מתעוררת נשמתו ונמחלים לו עוונותיו.

שיהיה עוד יהודי

נישואי חתן וכלה מסמלים את הקשר וההתחברות בין הקב"ה לכנסת-ישראל.8 כשם שתכלית הנישואין של איש ואישה היא 'פרו ורבו', ללדת עוד יהודי; כך התכלית של ההתחברות בין יהודי לקב"ה היא - שיהיה עוד יהודי9 שקשור ומחובר עם הקב"ה.

וכך נאמר10: "כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". כשיהודי מקרב יהודי שני לתורה ולמצוותיה, זהו קיומה הרוחני של מצוות 'פרו ורבו', ויש על כך הסיוע של "מוחלין לו על כל עוונותיו". לא זו בלבד שהוא עצמו לא ייפגע מחמת ההתעסקות עם הזולת, אלא אפילו עוונות שהיו לו יימחקו והוא עצמו יתעלה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ליקוטי-שיחות כרך ל, עמ' 161)

--------------

1) ירושלמי ביכורים פרק ג, הלכה ג.

2) פרשתנו לו,ג.

3) בראשית כח,ט.

4) מדרש שמואל ריש פרשה יז.

5) לדעת רבי, שבועות יג,א.

6) בראשית ב,כד. וברש"י שם.

7) קידושין יח, ריש עמוד א.

8) כמבואר בארוכה בשיר-השירים ובמדרשי רז"ל.

9) ראה ספר המאמרים תרנ"ט עמ' טז-יז.

10) סנהדרין יט,ב. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)