חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:55 זריחה: 5:39 י"ז באדר ב' התשע"ט, 24/3/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לפתוח את הלב

החובה לתת צדקה אינה מוגבלת לפעם אחת, אלא חובה לתת שוב ושוב. אנו לומדים זאת מכפילות ציוויי הצדקה שבפרשתנו. האחד מדבר על הנותן; השני על המקבל – העני.
מאמרים נוספים בפרשה
חודש התיקון וההשלמה
כוחה העצום של התשובה
הרע קיים בשביל הטוב
נותנים לך היום ברכה
בפתח חודש אלול ניתנים כוחות
קדושת המקדש
ביטול מוחלט של האלילות
המקום אשר יבחר ה'
משמעות אכילת בשר
מי יכול לאכול בשר?
לנקות את הדם מהנפש
"כמו שעשה הקב"ה"
סימני כשרות בחיי יום-יום
לשמוט את החובות
צדקה תמורת צדקה
לפתוח את הלב
כשמעניקים, מעניק גם הקב"ה
יהודים תובעים שהקב"ה עצמו ינחמם
היתרון של מעשה האדם
המקום הנבחר

פתוח תפתח... נתון תתן (דברים טו,ח.י)

המצווה לתת צדקה מופיעה פעמיים בפרשתנו, ובכל פעם היא נאמרת בלשון כפולה. ציווי אחד: "פתוח תפתח את ידך"1, והציווי השני: "נתון תיתן לו".2 בשני הציוויים התורה משתמשת בציווי כפול - "פתוח תפתח", "נתון תיתן".

חז"ל3 למדו מכפל הלשון הזה, שהחובה לתת צדקה אינה מוגבלת לפעם אחת, אלא חובה לתת שוב ושוב. וכפי שמפרש רש"י: "פתוח תפתח - אפילו כמה פעמים". וכך הוא מפרש גם את הפסוק השני: "נתון תיתן לו - אפילו מאה פעמים".

להתגבר על הפיתוי

שני הפסוקים הללו מתייחסים לצדדים שונים במצוות הצדקה. הפסוק הראשון פונה לליבו של הנותן. התורה אומרת לו4: "לא תאמץ אל לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון", ובהמשך לזה היא מצווה: "פתוח תפתח את ידך". כלומר, כאן הדגש הוא על נותן הצדקה, שעליו להתגבר על פיתויי יצרו.

הפסוק השני מכוון לעצם מעשה הנתינה. הדגש כאן הוא על הנתינה לעני. התורה מדגישה שעל האדם לתת בפועל לעני את הדרוש לו.

מאה פעמים

דבר זה מסביר את השוני בפירוש רש"י בשני הפסוקים: בפסוק "פתוח תפתח" פירש - "אפילו כמה פעמים", ובפסוק "נתון תיתן" - "אפילו מאה פעמים".

נקיבת מספר שייכת רק כשמדובר על נתינה בפועל, ובכך עוסק הפסוק השני. לכן שם אומר רש"י "אפילו מאה פעמים". אולם בפסוק הראשון עיקר ההדגשה היא, שעל האדם להתגבר על פיתויי יצרו, וכאן אין מקום לנקוב מספר, אלא די בעצם הציון שעל האדם להתגבר על יצרו "אפילו כמה פעמים". בכל פעולה של צדקה צריך האדם לפתוח את ליבו וידו, ועליו למנוע חלילה מצב של אימוץ הלב וקפיצת היד.

יתרון המאבק

בעומק הדברים יש כאן שני אופנים בנתינת הצדקה: אופן אחד שהאדם נדרש להילחם עם יצרו, המפתה אותו שלא לתת צדקה. האופן השני הוא, שאין בו מלחמה פנימית, והוא נדרש רק לתת את הצדקה בפועל.

מסתבר, שיש מעלה מיוחדת באופן הראשון, שלכן לא נאמר שם מספר נקוב כלשהו (אפילו לא "מאה פעמים"), שכן ההתגברות על היצר מעוררת את הכוחות הבלתי-מוגבלים שבנפש האדם. הבחירה בטוב, כנגד הרצונות הטבעיים, חושפת את מלוא עוצמתה של הנשמה האלוקית, הבלתי מוגבלת.

על-ידי קיום מצוות הצדקה - ובפרט בימי אלול שבהם מרבים בצדקה5 - זוכה כל יהודי להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, עד לגאולה האמיתית והשלמה, שהרי "אין ישראל נגאלין אלא בצדקה".6

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 82)

----------

1) דברים טו,ח.

2) שם טו,י.

3) ספרי וילקוט שמעוני על הפסוק הובא בפירוש רש"י.

4) דברים טו,ז.

5) רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ב.

6) רמב"ם ריש פרק י' מהלכות מתנות עניים.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)