''
| | |
: 16:36 : 6:24 " ", 28/11/20


( " - ("

: חיבור המעלות של משפיע ומקבל גם יחד
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')