''
| | |
: 16:36 : 6:32 " ", 10/12/19


( " - ("

: שייכותו של כל יהודי לתפילה הנעלית בזכות ה'נשיא'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')