''
| | |
: 19:14 : 6:12 " ", 24/8/19


( " - ("

: שייכותו של כל יהודי לתפילה הנעלית בזכות ה'נשיא'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')