''
| | |
: 18:29 : 6:34 ' ", 27/9/20


( " - ("

: אייר – מעלת המעשה ועבודת האדם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')