''
| | |
: 18:00 : 6:50 ' ", 20/10/20


( " - ("

נדרשת עבודה פשוטה – בלי חכמות ובלי פשטלאך

      
    ('' 2002)   '' -  ('')