''
| | |
: 16:36 : 6:32 " ", 10/12/19


( " - ("

שייכותו של כל יהודי לתפילה הנעלית בזכות הנשיא

      
    ('' 2002)   '' -  ('')