''
| | |
: 17:30 : 6:20 " ", 17/2/20


( " - ("

שייכותו של כל יהודי לתפילה הנעלית בזכות הנשיא

      
    ('' 2002)   '' -  ('')