''
| | |
: 19:14 : 6:12 " ", 24/8/19


( " - ("

שייכותו של כל יהודי לתפילה הנעלית בזכות הנשיא

      
    ('' 2002)   '' -  ('')