''
| | |
: 18:00 : 6:50 ' ", 20/10/20


( " - ("

ה"אתהפכא" של חנוכה גדול וה"ונהפוך הוא" של פורים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')