''
| | |
: 19:05 : 6:22 " ", 6/4/20


( " - ("

חגירת אבנט * הבדלה וקידוש לבנה על-ידי נשים * ברכת מזונות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')