''
| | |
: 16:36 : 6:27 " ", 2/12/20


( " - ("

כל מצב של גאולה הוא עוד שלב בדרך לגאולה שלמה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')