''
| | |
: 17:37 : 6:11 ' ", 27/2/20


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')