''
| | |
: 17:55 : 5:39 " ' ", 24/3/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')