''
| | |
: 19:44 : 5:50 ' ", 22/7/18


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')