''
| | |
: 16:41 : 6:10 ' ", 14/11/18


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')