''
| | |
: 18:26 : 6:35 " ", 29/9/20


( " - ("

מרגע לרגע מתקרבים יותר לזמן שבו "ועבדי דוד מלך עליהם"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')